Kmetijstvo
Priimek in ime Dejavnost Območje delovanja Podrobnosti
Smith Rich
  • Kmetijstvo
  • Regenerativno kmetijstvo
  • Ekološko kmetijstvo
  • Svetovanje v kmetijstvu
  • Cela Slovenija
  • Izven Slovenije
več informacij