Potovanja in izleti za manjše skupine (turistično vodenje)
Priimek in ime Dejavnost Območje delovanja Podrobnosti
Mavri Renata in Silvester
  • Predavanja na visoki strokovni šoli za trajnostni turizem
  • Potovanja in izleti za manjše skupine (turistično vodenje)
  • Cela Slovenija
  • Izven Slovenije
več informacij