Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
Priimek in ime Dejavnost Območje delovanja Podrobnosti
Jelovčan Matic
  • Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
  • Cela Slovenija
  • Izven Slovenije
več informacij