Frequently asked questions  

Odgovori na pogosta vprašanja povezana z delovanjem portala

 

Če imate vprašanje, ki ga ne najdete na tej strani, vas prosimo, da ga posredujete uredništvu portala.

 

1. Kdo se lahko registrira kot član portala KVP?

Član portala lahko postane vsak kristjan, ki je član ali obiskovalec katere od krščanskih cerkva ali skupnosti ter spoštuje svetopisemska načela v življenju in poslu, hkrati pa opravlja pridobitno dejavnost v okviru lastnega podjetja (lastnik/solastnik ali družbenik podjetja), opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik ali v okviru registriranega dopolnilnega dela, opravlja katerega od samostojnih poklicev, je obrtnik, samostojni izvajalec intelektualnih storitev (avtor), registrirani kmetovalec in podobno. Registrirajo se lahko tudi izvajalci, ki izvajajo storitve v okviru študentskega dela.

Registrirani uporabnik portala lahko postane oseba, ki izpolnjuje pogoje registracije, se strinja s postopkom in pogoji registracije ter splošnimi pogoji uporabe portala in se registrira v portal po spodaj navedenem postopku.

 

2. Kako poteka postopek registracije?

Za uspešno registracijo v portal je potrebno ustvariti uporabniški račun, ki vam omogoči, da izpolnite svoje podatke in ustvarite svoj uporabniški profil, ki bo objavljen v portalu.

V vašem profilu navedete svoje podatke ter podatke svojega podjetja (ali podjetij) oziroma dejavnosti, ki jo opravljate na podlagi ustreznih dovoljenj. Izpolnjen profil nato pošljete naprej v objavo. Ko uredništvo prejme vašo zahtevo za objavo profila, potrdi vašo registracijo in vaš profil z navedenimi podatki objavi v javnem delu portala. Podatke, ki ste jih navedli v svojem profilu, lahko glede na kriterije iskalnika pregledujejo vsi obiskovalci portala. Izberete lahko tudi možnost internega profila, ki bo viden zgolj drugim registriranim članom portala.

 

3. Kaj portal nudi svojim članom?

Z objavo vašega profila dobite poleg predstavitve vašega podjetja in dejavnosti tudi dostop do internih vsebin portala, lahko komunicirate z drugimi člani preko internega sporočanja in lahko dostopate do povpraševanj po storitvah, ki so jih oddali obiskovalci portala ter lahko objavljate svoje aktualne akcijske ponudbe.

V internih vsebinah, namenjenih članom portala, lahko poleg internega sporočanja dostopate do rubrik, kot so Članski kotiček, Galerija dogodkov, Forum, Vprašanja in odgovori, Avdio, Video, Ponudba, Povpraševanje. Nekatere rubrike, kot so Članski kotiček, Forum ali Vprašanja in odgovori, lahko tudi soustvarjate s svojimi objavami, prispevki v forume ter postavljanjem vprašanj in odgovarjanjem na vprašanja drugih članov portala.

 

4. Ali je članstvo v portalu plačljivo ali brezplačno?

Vsaka prva registracija in objava uporabniškega profila v portalu je brezplačna za obdobje, navedeno v veljavnem ceniku portala. Po preteku tega obdobja se zaračuna strošek registracije po veljavnem ceniku (članarina). Plačilo članarine je prostovoljno in ni pogoj za podaljšanje objave uporabniškega profila v portalu. Plačilo članarine prispeva k nadaljnjemu obstoju in razvoju portala Kristjan v poslu.

 

5. Ali se lahko registriram v portal, če sem kristjan, nimam pa svojega podjetja niti ne opravljam pridobitveno dejavnost na podlagi ustreznega dovoljenja?

(Napr. sem kristjan vključen v poslovno življenje kot zaposlen v podjetju, ki ni v moji lasti.)

Odgovor: Ne, registracija takšne osebe v portal ni možna, ker je portal namenjen izključno kristjanom, ki so samostojni podjetniki, lastniki podjetij v katerih opravljajo pridobitveno dejavnost ali to pridobitveno dejavnost opravljajo na podlagi drugega ustreznega dovoljenja. Kot zaposlen v podjetju, ki ni v vaši lasti, ne morete nastopati v imenu lastnika tega podjetja in objavljati njegove podatke in storitve.

 

6. Ali se lahko včlanim v portal, če sem samostojni podjetnik, nisem pa kristjan niti član ali obiskovalec kakšne krščanske cerkve ali skupnosti?

Ne, takšna registracija ni možna, ker je portal svojim glavnim namenom usmerjen na združevanje in predstavitev podjetnikov, ki so kristjani, so člani ali obiskovalci katere od krščanskih cerkva ter spoštujejo svetopisemska načela v življenju in poslu.

 

7. Kako je zagotovljena varnost osebnih podatkov?

Upravljavec portala Kristjan v poslu, Vladavina kraljestva, zavod za družbeni napredek, se zavezuje k varovanju zasebnosti svojih uporabnikov in spoštovanju Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1 Uradni list RS, št. 94/07). Zbrane podatke bomo uporabili izključno za namene delovanja in uporabe portala, to je za medsebojno povezovanje članov portala in povezovanje članov z obiskovalci portala. Spoštujemo zaupnost vaših podatkov (vašo zasebnost), zato bomo storili vse potrebno, da jo zaščitimo pred kakršnimi koli kršitvami in zlorabami.

Več o tem lahko preberete na strani  Varovanje zasebnosti

 

8. Kaj verujemo?

Apostolska veroizpoved:

Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.

Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan; šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega; od tam pride sodit žive in mrtve.

Verujem v Svetega Duha, sveto vesoljno krščansko Cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen

 

9. Ali obstaja kakšen kodeks osnovnih vrednot za člane portala Kristjan v poslu?

Da, obstaja osnovni kodeks prizadevanj in osnovnih vrednot ravnanja za člane portala. Osnovni kodeks povzema prizadevanja in način ravnanja članov.

Člani portala Kristjan v poslu si prizadevajo spoštovati svetopisemska načela v svojem osebnem in tudi poslovnem življenju. 

Spoštovanje teh načel v poslovnem življenju pomeni med drugim, da člani portala:

Spoštujejo potrebe in interese strank, ne poskušajo prodati odvečnih in nesmiselnih (neuporabnih) izdelkov, blaga ali storitev.

Obljubljajo le tisto, kar lahko izpolnijo.

Vedno se trudijo dobaviti, kar so obljubili.

Zaračunavajo razumne cene (glede na kvaliteto in razumno maržo).

Pravočasno plačujejo svoje obveznosti do dobaviteljev in podizvajalcev ter države in drugih subjektov (davki, prispevki in druge obveznosti).

Ne ravnajo koruptivno.

Dobavljajo izdelke, ki so koristni in uporabnikom služijo za dobro.

 

10. Kje lahko dobim pomoč pri uporabi portala?

Pomoč pri uporabi portala nudi uredništvo portala oziroma upravljalec portala v delovnem času, ki je od ponedeljka do petka med 9.00 in 17.00 uro. 

Uredništvo lahko kontaktirate na elektronskem naslovu info@kristjanvposlu.si, ali na telefonski številki 040 895 167.