Apostolska veroizpoved

Verujem v Boga Očeta Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.

Verujem v Jezusa Kristusa, Sina Božjega, edinorojenega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije, trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan; šel je v smrtni kraj, na tretji dan je vstal od mrtvih, šel v nebesa, tam sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega; od tam pride sodit žive in mrtve.

Verujem v Svetega Duha, sveto vesoljno krščansko Cerkev, občestvo svetih, odpuščanje grehov, vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen.