Člani portala Kristjan v poslu si prizadevajo spoštovati svetopisemska načela v svojem osebnem in tudi poslovnem življenju. 

 Spoštovanje teh načel v poslovnem življenju pomeni med drugim, da člani portala:

  • Spoštujejo potrebe in interese strank, ne poskušajo prodati odvečnih in nesmiselnih (neuporabnih) izdelkov, blaga ali storitev.
  • Obljubljajo le tisto, kar lahko izpolnijo.
  • Vedno se trudijo dobaviti, kar so obljubili.
  • Zaračunavajo razumne cene (glede na kvaliteto in razumno maržo).
  • Pravočasno plačujejo svoje obveznosti do dobaviteljev in podizvajalcev ter države in drugih subjektov (davki, prispevki in druge obveznosti).
  • Ne ravnajo koruptivno.
  • Dobavljajo izdelke, ki so koristni in uporabnikom služijo za dobro.