Namen portala Kristjan v poslu  

1. Povezovanje kristjanov v poslovnem svetu in samostojnih poklicih ter izgrajevanje kulture krščanskega podjetništva

2. Predstavitev članov portala in njihovih storitev za javnost ter širjenje ugleda in vrednot krščanske kulture v poslu

 

1. Povezovanje kristjanov v poslovnem svetu:

Prvi namen portala je medsebojno povezovanje krščanskih podjetnikov in oseb, ki samostojno opravljajo pridobitno dejavnost. Ustvarjamo on-line mrežo, ki nudi platformo za medsebojno komunikacijo, izmenjavo informacij in izgrajevanje kulture krščanskega podjetništva in svetopisemskih vrednot v poslovnem in profesionalnem življenju.

Portal omogoča tudi kasnejše povezovanje „v živo“ (off-line), v obliki prirejanja seminarjev, izobraževanj, dogodkov in drugih oblik druženja.

Člani portala lahko tudi med seboj iščejo stranke, dobavitelje ali poslovne partnerje ter se tako medsebojno povezujejo tudi kot poslovni subjekti na način „b2b“ (business to business).

2. Predstavitev članov portala in njihovih storitev za javnost:

V portalu lahko najdejo svojega izvajalca ali dobavitelja tudi ostali, ne samo registrirani uporabniki, torej napr. ostali člani cerkva in skupnosti, ki bi radi poiskali izvajalca na tem portalu (kristjana), ter seveda širša javnost.

Vsi ti v portalu lahko ne samo iščejo izvajalca, ampak tudi oddajo svoje konkretno povpraševanje, ki bo naslovljeno na člane portala. S tem portal izpolnjuje funkcijo predstavitve njegovih uporabnikov ter njihovih dejavnosti in storitev tudi za javnost, torej na način „b2c“ (business to customer). 

Namen portala je hkrati predstaviti in dvigovati ugled in kulturo krščanskih standardov v poslovnem svetu tudi za širšo javnost. 

Če vas zanima več informacij glede registracije v portal, lahko nadaljujete na stran       Postopek registracije.