Opis: 

Derek Prince - Božji načrt za tvoj denar

PRAVI ODNOS DO DENARJA RAZODEVA
TVOJ ODNOS DO BOGA IN OBRODI PRAVE SADOVE

Bog ima načrt za vsa področja vašega življenja, kar vključuje vaše finance. Derek Prince razodeva, kako ravnati z denarjem po svetopisemskih principih, z namenom, da boste živeli v Božjem blagoslovu in izobilju.​

VSEBINA
1. poglavje: Božji vseobsegajoč načrt
2. poglavje: Bog ali mamon?
3. poglavje: Darovanje je del čaščenja
4. poglavje: Kako dati Bogu prvo mesto
5. poglavje: Bog nas izziva
6. poglavje: Dajanje iz milosti
7. poglavje: Najprej darujte sebe
8. poglavje: Dvostranski odnos
9. poglavje: Dajanje je sejanje
10. poglavje: Božja raven je izobilje

Knjiga stane 12 EUR, v prednaročilu do vključno 14.4. pa 10 eur. 

NAROČILA:
Tadej Mihelič
040 895 167
info@vladavinakraljestva.si
ali preko spletne trgovine:
https://shop.vladavinakraljestva.si/derek-prince-Bozji-nacrt-za-tvoj-denar

Predogled:

BOŽJI VSEOBSEGAJOČ NAČRT

Morda ste presenečeni, ko slišite, da ima Bog načrt za vaš de-
nar. Morda si mislite, da je denar preveč umazan za duhovne

ljudi. Morda ste bili vzgojeni v religioznem okolju, kjer so denarju
pripisovali samo »umazano pohlepnost«.

Seveda pa to ni svetopisemski pogled na denar. V sodobni kul-
turi ima denar veliko vlogo v življenju vsakega človeka. Če Bog ne

bi imel načrta za naš denar, potem ne bi imel vladavine nad do-
bršnim delom življenja. To pa bi neizogibno vplivalo na druga po-
dročja naših življenj. Resnica je, da mnogi kristjani, ki niso povsem

predali nadzora Bogu, skušajo rešiti svoje težave s tem, da postane-
jo bolj »duhovni«. Vendar pa je velikokrat pravi odgovor, da smo

bolj praktični.
Če ne ravnate s svojim denarjem v skladu z Božjim načrtom,

potem je vse vaše življenje postavljeno na glavo. Čeprav ste mor-
da na drugih področjih še kako duhovni, ne boste nikoli spoznali

resničnega blagoslova in gospostva Boga v svojem življenju, do-
kler ne boste svojega denarja uskladili z Božjo voljo, ki je razode-
ta v Svetem pismu. Vidite, Biblija jasno razodeva, da ima Bog načrt

za naš denar.


Kot učitelj Božje besede sem odgovoren, da z vami delim Božji

načrt za vaš denar, prav tako kot bi z vami delil Njegov načrt za ka-
tero koli drugo področje vašega življenja. V Apostolskih delih Pa-
vel pravi takole:

Ničesar vam nisem zamolčal, kar vam je v korist, ampak sem

vam oznanjal in vas učil, javno in po vaših domovih. ... Niče-
sar nisem zamolčal, vso Božjo voljo sem vam oznanil.

Apostolska dela 20,20.27

Z drugimi besedami, Pavel pravi, da jim je oznanil celotno Bož-
jo voljo in jih je poučil o vsem iz Božje besede, kar bi bilo koristno

Božjemu ljudstvu. Celotna Božja volja vključuje tudi Njegovo voljo
za naš denar. Ta je del celotne modrosti in načrta Boga.
...
 

Želen termin izvedbe: 
petek, April 5, 2019